September 25, 2022

Equatorial Guinea

Equatorial Guinea: इक्वेटोरियल गिनी ने देश के राष्ट्रपति तियोदोरो ओबियांग न्गुमा माबासोगो द्वारा कानून...